↑ Tillbaka till Organisation

Historik

Detta har vi gjort i Födelsehuset sedan starten:

2007

Maj

– Föreningen bildas vid ett möte i Mölndals Folkets Hus.

Sept

– Utställning på Stadsbiblioteket Göteborg.

– Ina May Gaskin, den kända amerikanska barnmorskan höll två föredrag i Göteborg. 200 personer, mest barnmorskor, lyssnade.

Nov

– Föreningen lämnade synpunkter på SU:s utredning Framtidens Förlossningsvård.

2008

Jan

– Vi bestämmer att föreningen ska arbeta för ett konkret Födelsehus, i första steget en fristående mödravård med kurser och mötesplats i samma lokaler.

Mars

– Tre personer från Födelsehuset deltar i seminariet om Framtidens Förlossningsvård

April

– Vi visar filmen ”The business of being born” av Ricki Lake, i samarbete med Hagabion. Fullsatt lokal!

– Studieresa till Berlin för att besöka flera ”Geburtshaus”

– Födelsehusets årsmöte äger rum i Alingsås. Den norska hembarnmorskan Annett Michelsen håller föredrag.

Juni

-Besked om att projektet ”Doula och Kulturtolk” fått bidrag från Folkhälsokommittén i Västra Götaland.

– Seminarium med Folkhälsokommittén i Västra Götaland där den nya folkhälsopolicyn diskuterades. Två personer från Födelsehuset var inbjudna att delta.

– Flera möten och arbete för att finna lokaler och förbereda organisationen av ett ”Födelsehus i Göteborg”

Augusti

– Start för projektet Doula och Kulturtolk. Läs mer om projektet här.

November

– Studiecirkel för barnmorskor om hemförlossning håller på under hösten.

– Premiärvisning av filmen ”Orgasmic Birth” på Stadsbiblioteket. Regissören och doulan Debra Pascali-Bonaro håller föredrag innan visningen.

December

– Vi visar filmen vid två tillfällen för barnmorskor på Östra Sjukhuset.

2009

Februari

– Två personer från Födelsehuset deltar för första gången i brukarrådet på SU. Vi kom bl a med önskemål om att öppna en ABC-enhet på sjukhuset.

Mars

– Födelsehuset medverkar på mässan Baby & Barn i Amningsrummet. Vi samlar in 100 enkätsvar om förlossnings- och BBvården från nyblivna mammor.

April

– Beviljad förlängning av projektet Doula och Kulturtolk fram till slutet av 2009.

– Åtta av Kulturtolks-doulorna antas till vidareutbildning till Förlossningspedagog.

– Födelsehusets Barnmorskor bildas, ett kooperativ med fyra barnmorskor samt en representant för föreningen Födelsehuset. Läs mer här

Augusti

– Vi planerar en kampanj för att få hemförlossning betald av regionen. Kontakter med politiker och sjukvårdschefer, artikel i Metro

Oktober

– Vi finner en lokal för föreningens verksamhet och skriver på hyreskontrakt från december.

– Besked om att Hälso- och Sjukvårdsnämnd 12 (nordöstra Göteborg) ger fortsatt stöd till projektet Doula och Kulturtolk under 2010. I deras finansiering ingår även mammagrupper med föräldrautbildning, som doulorna håller på somaliska och arabiska.

November

– Utvärderingen av projektet Doula och Kulturtolk är klar. Gjord av folkhälso-forskaren Sharareh Akhavan, och visar på mycket positiva resultat av doulornas arbete.