↑ Tillbaka till Dina val!

Autonomi- Själv-bestämmande

Statens medicinsk-etiska råd del 2

Har vi tappat bort etiken inom förlossningsvården?

SMER definierar begreppet etik som en systematisk reflektion över mänskliga värderingar och handlingar samt motiven av dessa. En systematisk etisk reflektion på en förlossningsavdelning skulle kunna vara att man i slutet på varje arbetspass sitter ner tillsammans och diskuterar vad man gjort under dagen och varför. Och hur dessa handlingar stämt överens med den etiska aspekten som innefattar människovärdet och principen om autonomi.

Autonomi är, skriver SMER, en av grundprinciperna inom den medicinska etiken. Det är människan själv (här: den födande kvinnan) som har rätt att bestämma över sitt liv och sina handlingar. Hon har själv rätt att bestämma om vad hon vill veta och vill slippa att veta. Hon har rätt att inte påverkas eller tvingas till att genomgå medicinska behandlingar. Tvärt om – hon har rätt att veta vad en behandling innebär. Vad denna behandling har för risker och hur smärtsam den är. Vilka konsekvenser det kan innebära att genomgå behandlingen eller att avstå från den. Därefter har den gravida/födande kvinnan en rätt att säga ja eller nej till behandlingen.

I november 2012 anordnade SMER en konferens kallad ”Autonomi till varje pris? Etiska aspekter på patientinflytande och integritet.”  Fokus för dagen var konsekvenserna av ökad patientautonomi. Bakgrunden var att begreppet autonomi är centralt i förändringsarbetet av hälso- och sjukvården. Man frågade sig om möjligheten till mer medicinsk information till brukarna skulle riskera att skapa nya klyftor mellan olika patientgrupper. Och vad händer med dem som har nedsatt beslutsförmåga? (Vi ställer oss frågan: har födande kvinnor en välfungerande eller en nedsatt beslutsförmåga under värkarbete och om svaret är ja – hur tar vi i så fall hänsyn till detta?) En annan av frågorna som konferensen sökte svar på var vilka utmaningar som personal inom hälso- och sjukvården ställs inför. Och: vad kan hända när autonomiprincipen ställs mot andra etiska principer?

Konferensen finns inspelad på webben och är fem timmar lång. Har du en laptop rekommenderas att ta med den i hängmattan och lyssna på föreläsare som läkaren och författaren PC Jersild, patientmaktsutredaren Johan Assarsson och Linus Broström från Lunds Universitet som diskuterar patienter med nedsatt beslutsförmåga. Många fler medverkar, alla väl värda din uppmärksamhet.

Autonomi till varje pris? Klicka här för att se konferensen i sin helhet.