↑ Tillbaka till Om oss

Vision

 

Namnet Födelsehuset står för en vision om helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och spädbarnstid.

En vård som utgår från föräldrarnas önskemål och behov.

 

Vi vill verka för:

– mer kontinuitet

– större valfrihet

– och en mänskligare atmosfär inom förlossningsvården