↑ Tillbaka till Brukarrådet

Vad gör brukarrådet?

Brukarrådet är länken mellan brukarna (vi som föder barn och föds) och förlossningsvården. Vi finns för att vara delaktiga i hur mödra–och förlossningsvårdens verksamheter ska bedrivas och se ut. Vi träffar enhetscheferna för obstetrik, förlossning och BB på Sahlgrenska Universitetssjukhus ca 1-2 gånger/år för att diskutera verksamheten, samt att vi är med på den årliga brukarrådsträffen  med ett flertal andra brukarorganisationer på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Vi har även varit med i diskussionerna av hur nya förlossningen och BB på Östra sjukhuset ska se ut.  Har du åsikter som du vill att vi framför? Eller vill du själv vara med i brukarrådet så kontakta info@fodelsehuset.se

Vi håller även på att starta upp brukarråd på fler orter, hör av dig om du är intresserad!