↑ Tillbaka till Förberedelser

Födsloplats

Sjukhus, läs här!

Barnmorskeledda enheter, läs här!

Föda hemma, läs här!

Enligt beslut i Europadomstolen är det en kvinnas privatsak var hon vill föda sitt barn, och samhället ska inte försvåra för en kvinna som väljer att föda i hemmet.

Home Birth – Ternovsky v. Hungary (67545/09)
14.12.2010
The applicant complained about being denied the opportunity to give birth at home, arguing that midwives or other health professionals were effectively dissuaded by law from assisting her, because they risked being prosecuted. (There had recently been at least one such prosecution.)

The Court found that the applicant was in effect not free to choose to give birth at home because of the permanent threat of prosecution faced by health professionals and the absence of specific and comprehensive legislation on the subject, in violation of Article 8 right to respect for private and family life).