↑ Tillbaka till Kampanjer

ABC kampanjen

2011, 15-17 april presenterade Födelsehusets medlemmar en monter på Baby- Barnmässan, Svenska Mässan i Göteborg i syfte att uppmärksamma att vi i Göteborg inte har några landstingsfinansierade alternativ inom förlossningsvården. Kampanjen fick mycket uppmärksamhet: över 1800 namnunderskrifter och personliga möten, intervju i lokalradio och lokalTV samt debattartikel publicerad i Göteborgs Posten.

De allra flesta som föder barn inom vår konventionella förlossningsvård är väldigt nöjda med det. Ur ett internationellt perspektiv är mycket väldigt bra här. Men ABC (Alternativ Birth Care) är en vårdform en del önskar, både föderskor och barnmorskor.

 

Det handlar inte om vacker inredning och vips har man något som kallas ABC, utan om en ideologi och vårdform som tar fasta på kontinuitet, att man har samma barnmorskor under graviditet, förlossning och eftervård. Man tillämpar så kallad one-to-one care, vilket innebär att kvinnan inte delar ”sin” barnmorska med andra föderskor och att de som föder där har valt att inte använda farmakologisk smärtlindring, dvs mindre risk för komplikationer. Det är friska kvinnor utan kända riskfaktorer som väntar ett barn som ligger i huvudbjudning. Att ABC-vård är säkert och tryggt visas i en stor undersökning iCochranedatabasen 2010.

 

I Göteborg fanns fram till 1997 en avdelning i ABC-anda där man under en tid hade ett mödravårdsprojekt. Där fanns ett stort badkar med levande ljus och man kunde föda i vatten om man ville. Denna avdelning stängdes i samband med att hela förlossningsvården på Sahlgrenska sjukhuset las ner och delades upp på Östra och Mölndals sjukhus.

 

Förlossningsrum avd 64, Sahlgrenska sjukhusets ABC-enhet 1990-tal

Här ser du hur ett förlossningsrum på ABC-kliniken avd 64, Sahlgrenska sjukhuset såg ut på 1990-talet.

 

Här har många Göteborgare fötts på 1990-talet!

 

Födelsehuset vill med denna kampanj lyfta frågan igen i samband med att man på Östra sjukhuset bygger ut förlossningsvården. Sagt och gjort – en monter planerades och byggdes upp:

 


Här en bred dubbelsäng där hela familjen kan vila ut tillsammans efter att barnet är fött.

 


Madrass som skymtar under sängen indikerar att man gärna kan föda på golvet.

 

Ett badkar att slappna av i och kanske även föda i. (Tack för lånet ”Dimma bad”!)

 

”Vilka vill du ska vara med när du föder?” Vem/vilka som skänker trygghet och som hon önskar ha omkring sig brukar kvinnan själv kunna avgöra och bestämma.

 


”Vad vill du äta?” och ”Vill du lära känna din barnmorska som är med när du föder, redan under mödravården?”. Två interaktiva skyltar som skall få monterbesökaren att tänka till kring omständigheter runt födelsen.

 

”Vill ni stanna kvar här eller få besök av en barnmorska i ert hem efter förlossningen?” Möjlighet att få bo kvar i förlossningsrummet en natt eller två eller åka hem ca sex timmar efter förlossningen och få hembesök av känd barnmorska skulle kunna vara ett fint vårdalternativ.

 

Monterbesökare uppmanades att skriva på griffeltavlan om vad som var viktigt för dem.

 

Namninsamling pågår. Till vänster i bilden ett pågående bildspel som visade inspiration från andra ABC-kliniker i Tyskland och Norge.

 

Namninsamling pågår. Födande är inte en kvinnofråga. Män är också intresserade av omständigheter kring hur deras barn kommer till världen.

Namninsamling pågår.

 

 

Vackra och roliga detaljer i montern!

 

En kvinnas hyllning till kvinnan!

 

Tolkning av Michelangelos takfresk i Sixtinska kapellet ur ett kvinnligt perspektiv.

 


Upphovskvinna och projektledare för kampanjen, sist men inte minst: Christiane!

 

Nu önskar Födelsehuset att politiker visar att man värderar denna stora insats kvinnor gör när de föder: Ge göteborgare likvärdiga alternativ inom förlossningsvården som stockholmare har!