↑ Tillbaka till Föredrag

7/12 2016 Födsloställningar, Lie Thies Lagergren

li

De flesta av oss har en inre bild av en kvinna som ligger på rygg i gynställningen när vi tänker på födande. I dagens förlossningsvård är det oftast den enda födsloställning kvinnor erbjuds.
Li Thies-Lagergren håller ett föredrag som tittar närmare på detta fenomen och diskuterar andra mer gynsamma och stärkande födsloställningar.

Li Thies-Lagergren är Adjungerad universitetadjunkt och Legitimerad Barnmorska. Hon disputerade 2013 med avhandlingen ”The Swedish Birth Seat Trial” vid Institutionen kvinnor och barns hälsa på Karolinska Institutet.

I sin avhandling (som fokuserar på upprätta födsoställningar på förlossningspall) finns vetenskapligt underlag som stödjer fördelar med att föda upprätt:
-Snabbare förlopp eftersom tyngdlagen gör att barnet lättare tränger ned.
-Vidgar bäckenets utgångsmått.
-Livmodern arbetar mer effektivt, risken för att värkarna ska avstanna minskar.
-Mindre behov av värkstimulering.
-Blodcirkulationen i livmodern ökar och syresättningen till barnet förbättras.
-Färre klipp.
-Risken för illamående och kräkningar minskar.
-Moderkakan lossnar lättare.
-Ökar chansen för att förlossningen blir normal.

Kom och ta del av en lärorik föreläsning hos oss på Födelsehuset!
Onsdag den 7:e december
Föredrag börjar klockan 17:00 (insläpp från 16.30)
Öppet för alla!!

100sek (50sek för medlemmar) kontantbetalning
Skicka gärna en sms till Chery på 0730262400 för att anmäla dig
Vällkomna!!

Födelsehuset Göteborg
Haga Kyrkogata 26
Hållplats Handelshögskolan eller Pilgatan