↑ Tillbaka till Läkemedel

Cytotec

Detta togs upp av SR Kaliber och SVT Rapport den 26 feb 2012. Läs här

 

Marsden Wagner, före detta expert vid WHO om förlossningsvård, berättar om Cytotec och andra felbehandlingar – klipp ur filmen ”Business of Being Born”

 

Ina May Gaskin, den kända amerikanska barnmorskan som var här i Sverige i december, har länge varnat för användningen av detta läkemedel i USA.

 

Det är alltså viktigt, om man står inför igångsättning av förlossningen, att förvissa sig om att just detta läkemedel INTE kommer att användas. Här är listan från Kalibers reportage, om vilka förlossningskliniker som använder Cytotec vid igångsättning av förlossning.

 

 

10 AV DE STÖRSTA FÖRLOSSNINGSKLINIKERNA.

Använder ni Cytotec vid igångsättning av förlossningar?

Sahlgrenska Göteborg – Nej. Risk för täta sammandragningar samt är svårdoserat.
Skånes Universitetssjukhus Malmö – Ja. Det är lätt och smidigt.
Karolinska Universitetssjukhuset Solna – Nej. Svårdoserat och risk för täta sammandragningar.
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge – Ja.
Universitetssjukhuset i Linköping – Nej. Det är inte godkänt. Osäker dos.
Akademiska Sjukhuset Uppsala – Nej
Södersjukhuset – Ja.
Skånes Universitetssjukhus i Lund – Ja. Det är lika bra som andra alternativ. Finns uppsjö av studier som visar positiva resultat.
Helsingborgs Lasarett – Nej. Inte godkänt och svårt att dosera. Har dock använts, men vill inte prata om det.

Dessutom används Cytotec av Sjukhuset i Gävle samt Södertälje Sjukhus medan NÄL samt Sjukhuset i Karlstad inte använder.