↑ Tillbaka till Föredrag

Våren 2015

Under våren 2015 bjuder Födelsehuset i Göteborg in till medlemsmöten med en rad intressanta föredrag som riktar sig till gravida, småbarnsföräldrar och yrkesgrupper inom graviditet och förlossning i samarbete med Sensus. Även du som inte är medlem är välkommen på föredragen!

Från och med 16 april håller vi våra föredrag på Haga Kyrkogata 26, Göteborg. 2:ans spårvagn stannar utanför dörren!

Föredragen startar kl 18 med medlemsmöte om inte annat anges: , Kl 18.30 startar föredraget och du behöver inte vara medlem för att komma.

Pris om inte annat anges: 50 kr medlemmar, 100 kr övriga.

Anmälan senast samma dag kl 12 till foredrag.fodelsehuset@gmail.com OBS – lokalen rymmer 30 personer.

 

Pricka gärna in vårens program redan nu, fördjupande detaljer kommer vartefter:

14 januari, kl 18.30 Medlemsmöte, om alternativ inom förlossningsvården.  Läs mera här. Ingen avgift denna kväll

20 januari, Filmfestival, Sensus. Olika filmer om födande, diskussioner i pausen

OCH

22 januari, Filmfestival, Sensus. Olika filmer om födande, diskussioner i pausen

26 januari kl 18 Medlemsmöte, kl 18.30 Om informerat val kring vanliga rutiner i förlossningsvården Läs mer här

11/2 kl 18 Medlemsmöte

24/2 kl 18 Medlemsmöte – kl 18.30  Föräldraledarskap

Ditt barn är helt beroende av dig för att klara sig, vilken sorts föräldraledarskap behöver ditt barn? Välkomna på en kväll, där du får möjlighet att reflektera över, Föräldraledarskap. Med Ulrika Kragell, Family Lab, baserat på Jesper Juuls metoder.

18/3 kl 18 Medlemsmöte

19/3 HELDAGSFÖREDRAG OM ANKNYTNING OCH EPIGENETIK Nils Bergman på förmiddagen om anknytningsprocessen. Malin Almgren på eftermiddagen om epigenetiska förändringar under anknytningsprocessen. Mycket intressant och viktig dag – sätt av tid redan nu! Mer info längre fram

31/3 kl 18 Medlemsmöte, kl 18.30 om Brukarråd. Vilka drivkrafter har vi var och en för att vilja utveckla och förbättra vården? Maria Hogenäs och Nanna Larsen.

16/4 kl 18 Medlemsmöte, kl 18.30 Vatten som smärtlindring men också att föda i. Dianne Garland, barnmorska från England. Kvällen riktar sig till föräldrar och andra intresserade.

17/4 kl 8.45 – 16.30 WORKSHOP WATERBIRTH STUDY DAY med Dianne Garland Riktar sig främst till barnmorskor, men doulor också välkomna. Och självklart även obstetriker och barnläkare. – program och prisuppgifter i särskilt event.

19/4 kl 14-17 Årsmöte Föreningen Födelsehuset. Plats: vår nya föreningslokal Haga Kyrkogata 26 i Göteborg. Temaföredrag om förändringar inom förlossningsvården, mer detaljerad info längre fram. Formell inbjudan kommer i brevlådan!

29/4 kl 18 Medlemsmöte kl 18.30 Hypnobirthing med Amy Neuhedel

13/5 kl 18 Medlemsmöte, kl 18.30 Alternativa vårdformer inom förlossningsvården. professor Ingegerd Hildingsson Vad innebär barnmorskeledda enheter inne på klinik och på stan? Vad innebär hemförlossningar som etablerad vårdform?

28/5 kl 18 medlemsmöte, kl 18.30 Akupunktur vid graviditet och barnafödande. Pia Hempel

8/6 kl 18 medlemsmötekl 18.30 Professionellt stöd i barnafödande. Hur kan vi förstå begreppet Stöd i barnafödande? Med utgångspunkt från sin avhandling ”Professionellt stöd i barnafödande – en utmanande balansakt” och annan aktuell forskning kommer lektor Stina Thorstensson från Högskolan i Skövde att föra ett resonemang om stöd i barnafödande, stödets betydelse och effekter. Föredraget riktar sig i första hand till personer som ger professionellt stöd, men andra intresserade är också välkomna!

Vi gör våra evenemang i samarbete med 

sensus