↑ Tillbaka till Doula & Kulturtolk

Skrivet om projektet

Projektet Doula och Kulturtolk har varit omskrivet i olika sammanhang. Här har vi samlat texter och länkar för dig som är extra intresserad.

 

Om Mammaforum och sjukvårdsupplysning på olika språk i radions P1, 2012.
Utvärderingen av Shareh Akhavan, Högskolan i Skövde, från 2009:  http://www.vgregion.se/upload/Folkh%C3%A4lsa/rapporter/dolautv%C3%A4rdering_rapport_nov2009.pdf

Artikel ur Barnmorskeförbundets tidning Jordemodern, återgiven på Facebook: http://en-gb.facebook.com/note.php?note_id=144859768907907

Artikel i VG-regionens hemsida om vård: http://vard.vgregion.se/sv/Teman1/Halsa/Doulor-stodjer-foraldrar-fran-frammande-kulturer/

 

Tidningen Nordost, Direktpress, nov 2011:
http://www.direktpress.se/goteborg/Nordost/Nyheter/En-halv-miljon-gor-skillnad-for-doulorna-i-Nordost/

U
r ESF-rådets Nyhetsbrev (om bidag från EU:s Integrationsfond)
http://www.esf.se/sv/Projektbank/Projektexempel-Integrationsfonden/Utlandsfodda-kvinnor-som-doulor-och-kulturtolkar/

 

På engelska ur European Website on Integration:
http://ec.europa.eu/ewsi/en/practice/details.cfm?ID_ITEMS=19149
Ur nyhetsbrevet  ”Vårt Göteborg”  http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/ovrigt,unikt_projekt_ger_tryggare_fodslar_i_det_nya_landet

 

Ur Nyhetsbrev från Angereds Närsjukhus 2010:

http://www.angeredsnarsjukhus.se/upload/Angereds%20n%C3%A4rsjukhus/Nyhetsbrev/Nr%201%202010.pdf

 

Studie av Åse Jagner: ”Mödrahälsovård i förort”
http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24329/1/gupea_2077_24329_1.pdf

 

Radioreportage 2010: http://sverigesradio.se/webbradio/?Type=db&Id=1998389

 

TV 4 Nyheter Göteborg 2010: http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_goteborg?title=doulor_ger_stod_till_utlandsfodda_kvinnor_vid_forlossning&videoid=1112448

 

Om att Göteborg gett bidrag till Mammaforum: http://rodgrontgoteborg.se/2011/11/20/mammaforum-i-goteborg/