↑ Tillbaka till Våren 2015

Utbildningsdag: Anknytning, hud mot hud och epigenetiska förändringar

10428713_10152659175638230_1380882414107749457_n

Från denna utbildningsdag har vi fått en fil från Nils Bergman med hans presentation (utan bilder). Här kan du ladda ner pdf:en: HO A5 150320 150m SSC ROPIC science evidence material Göteborg. Malin Almgrens föredrag kommer också senare 🙂

Hur vi föds spelar roll. Den första tiden efter födseln är ”precious” och kommer aldrig tillbaka. Det är viktigt att barnet får vara hud mot hud i så stor utsträckning det bara är möjligt oavsett om det är en prematur eller ett fullgånget barn.

Under förmiddagen kommer Nils Bergman, läkare och internationell föreläsare i ämnet, att fördjupa vår kunskap om vad ett nyfött barn behöver och varför, för att må bra och knyta an. Detta riktar sig inte bara till de som arbetar med födslar utan till alla som skall föda barn och alla som är intresserade av ämnet.

På eftermiddagen får vi ta del av forskaren Malin Almgrens studier rörande epigenetik. Först en förklaring av begreppet (genetiska förändringar som kan ske vid tiden av födelsen, beroende på vad mor och barn exponeras för) och vad epigenetisk påverkan vid födseln kan betyda för den människan och för kommande generationer.

Malin Almgrens avhandling handlade om neurogenes och megaencephali. Idag forskar hon på epigenetik och dess koppling till autoimmunsjukdomar. Epigenetik är faktorer som påverkar genexpression utan att förändra den genetiska koden. Målet med hennes forskning är att undersöka hur exponering av stress under fetal och neonatalperioden påverkar den epigenetiska profilen av barnet och om dessa förändringar kvarstår över tid, och kan orsaka sårbarhet för sjukdom. De biologiska vägar som predisponerar ett foster och nyfödd till sjukdomar i vuxen ålder är multifaktoriella. Epigenetiska modifieringar är därför viktiga att studera då de i kombination med andra faktorer, såsom genetiska, kan leda till sjukdomar t.ex. autoimmuna och psykiska sjukomar. I en nyligen publicerad studie påvisar hennes forskargrupp hur den epigenetiska profilen skiljer sig mellan barn födda vaginalt och med planerat kejsarsnitt. In en annan pågående studie undersöks hur separation påverkar den epigenetiska profilen hos prematurer, genom att jämföra konventionell vård i kuvös mot hud-mot-hud vård.

Dagen avslutas med en gemensam diskussion.

För medlemmar (utan anställning inom SU) 400 kr
För icke-medlemmar (utan anställning inom SU) 500 kr
För anställda inom SU gratis inträde MEN föranmälan krävs. Först till kvarn. Det finns hundra platser i salen. När de är slut är det fullt.

OBS – vi skickar faktura till din mailadress!

OBS – föranmälan krävs!

Sista anmälningsdag 10 mars till
foredrag.fodelsehuset@gmail.com
Ange namn, om du har anställning inom SU, om du är medlem i Födelsehuset (annars är du välkommen att bli det).