↑ Tillbaka till Föredrag

Stockholm hösten 2014

Födelsehuset Stockholm är stolta att presentera höstens events:
14/10 Din kropp, ditt barn, ditt val!
Föredrag med Helena Lindgren, leg. barnmorska och forskare vid Karolinska Institutet, om alla kvinnors rättighet att själva välja omständigheterna kring sin förlossning.
2011 kom en dom från Europadomstolen (Ternovszky v. Hungary) som handlar om mänskliga rättigheter i relation till val av förlossningsplats. Domstolen deklarerade att det ingår i artikel 8 (rätten till privatliv) i Europakonventionen att själv få välja omständigheterna kring hur man blir förälder, inklusive var man föder sitt barn.
Helena Lindgren, som bland annat har drivit forskningsprojektet Hemförlossningar i Norden som avslutades i år, kommer att ta upp olika aspekter på hur mänskliga rättigheter är relaterat till barnafödande – det handlar om barnets bästa möjliga start i livet, kvinnors rätt till respektfull vård och kroppslig autonomi, skydd av privatlivet m.m.
Eftersom Födelsehuset arbetar aktivt med att informera kvinnor om att det är deras mänskliga rättighet att välja omständigheterna kring sitt barns födelse är vi väldigt glada över att ha Helena Lindgren som Födelsehusets första gästföreläsare i Stockholm 2014.
6/11 Tricks for Avoiding or Minimizing Problems in Labor & Birth
Ina May Gaskin kommer tillbaka till Stockholm för att hålla två efterlängtade föredrag i Födelsehuset Stockholms regi. Det första föredraget riktar sig framför allt till barnmorskor och barnmorskestudenter som är nyfikna på de tricks Ina May och de andra barnmorskorna på The Farm har för att undvika eller minimera problem under en förlossning. Hon kommer bland annat att berätta om The Gaskin maneuver, metoder för att undvika bristningar i underlivet, och hur barnmorskan kan hjälpa till att undvika interventioner och istället stötta den naturliga förlossningsprocessen.
7/11 Birth Matters
Ina May Gaskin kommer tillbaka till Stockholm för att hålla två efterlängtade föredrag i Födelsehuset Stockholms regi. Det andra föredraget riktar sig till alla som är involverade i och intresserade av förlossningsvården i Sverige och världen. Ina May kommer att prata om varför kvinnor accepterar att bli förlösta istället för att föda sina barn och hur många förlossningsrutiner på sjukhus fortsätter att försiggå trots att de ofta leder till både fysiska och mentala skador på barnen och mammorna. Hennes senaste bokBirth Matters: A Midwife’s Manifesta ligger till grund för detta föredrag.
3 december: Föd som en gudinna
I dag präglas våra förväntningar på barnafödande oftast omedvetet av föreställningar om smärta, fara och traumatiska upplevelser. Så länge detta förblir omedvetet, så blir det också något man försöker undvika, till exempel genom att lägga sin kropp i händerna på sjukhusutrustning och sjukhuspersonal i hopp om att det ska hjälpa.
Kristina ger oss ett helt annat budskap. Hon tillämpar esoteriska visdomstraditioner på att föda barn och beskriver i stället denna centrala händelse i en kvinnas liv som en livsviktig initiering. Hon visar på praktiska metoder som hjälper kvinnor att omvandla en stor och ibland svår upplevelse till något djupt positivt som helgar kvinnans kropp och själ.
Kristina beskriver hur kroppens fysiologiska processer och kvinnans upplevelse påverkas av sjukhusmiljön, och lyfter fram det ansvarstagande som utgör grunden för en förlossningsupplevelse som man verkligen äger, oavsett ’hur det går’.
Kristinas bok Natural Birth – A Holistic Guide to Pregnancy, Childbirth and Breastfeeding kom ut 2010 på Floris förlag. Hon föreläser på seminarier och konferenser världen runt på teman som rör kvinnors inre utveckling och är styrelsemedlem i Föreningen Födelsehuset. Hon födde själv sina tre barn naturligt, två av dem hemma.
 Kontakta gärna Maria och Födelsehuset Sthlm: maria.bengtsson.fodelsehuset@gmail.com