↑ Tillbaka till Info bank

Informerat Val, föreläsning

Den 10/9 höll barnmorska Eva-Maria Wassberg en föreläsning angående:
Informerat val kring vanliga rutiner inom förlossningsvården
Hon informerade utifrån att alla har rätt att få information om för- och nackdelar kring olika rutiner, behandlingar och ingrepp som görs inom vården. Om rättigheter som patient och skyldigheter som vårdgivare som finns i den nya patientlagen och refererade till Födelsehusets projekt “Rätt att föda” som avslutades i mars 2014.

Här kan du läsa föredraget!