Nyheter

Ockupation av BB Sophia. En av våra drivna medlemmar i Födelsehuset Stockholm har tagit initiativ till en aktion i samband med att BB Sophia stänger för nya födande 16 maj 2016. Det är inte ett arrangemang i Födelsehusets regi, men vi vill ändå som organisation träda fram och visa vårt stöd för Kristina Turner och samtliga deltagare i operationen då de tydligt lyfter vad vi som organisation står för:
– En mänskligare förlossningsvård
– Möjlighet att välja var och hur man vill föda
– En barnmorska per födande
– En förlossningsvård som är utformad utifrån födande kvinnors önskemål
Styrelsen i Födelsehuset tackar för initiativet och följer förloppet från Göteborg, det berör oss alla.
.
Nya hemförlossningsteamet i Bohuslän. De åtar sig även uppdrag i Göteborgsområdet. Teamet är helt fristående från Födelsehuset.
Welcome Home – Födelseteamet i Väst.
Kontakt information:

Elizabeth (”Zab”) Franklin: 0730 634 501, Frida Berg: 0708 397 906, Jenny Ekström: 0733 547 896

Intrapartum care: care of healthy women and their babies during childbirth. Nya riktlinjer från England när det gäller vården av friska kvinnor och deras barn under förlossningen, släpptes i december 2014. England och Sverige är så klart olika i sin organisation och struktur, men födande är ju födande och väldigt lik biologisk/fysiologisk process oavsett nationalitet eller kulturell bakgrund. Här är den korta versionen av riktlinjerna och här är den långa.

CTG, dvs elektronisk övervakning under förlossningsarbetet – en ifrågasatt metod. När det gäller friska kvinnor med normal graviditet och förväntad normal födsel kommer det nu allt mer som tyder på att det inte är säkrare för varken mor eller barn när metoden används urskiljningslöst på alla. I de senaste riktlinjerna från NICE i England, avråder man från CTG-användning när allt är friskt och normalt. I debattartikeln ”Cerebral Palsy Litigation: Change course or abandon ship” beskrivs bakgrunden till ställningstagandet.

Sova i samma säng som spädbarn? Här är senaste nytt i ämnet, vilket stödjer fördelarna med att ammande barn sover hos mamman under förutsättning att mamman inte röker, använder droger eller alkohol och att det är en trygg omgivning de sover i. Läs artikeln ”Bed-sharing and unexpected infant deaths: What is the relationship?”.

Zero Separation! Den 28 december 2014 på DN Debatt har en av Födelsehusets medlemmar, beteendevetaren Sara Johansson, tillsammans med barnläkare Ute Ewald, skrivit en debattartikel: “Låt alla nyfödda barn vara med sin familj dygnet runt”.  Artikeln tar upp vikten av att inte separera föräldrar och barn efter födseln när barnet behöver extra vård. Samvård är mycket viktigt för små barn och hud-mot-hud-kontakt är något alla barn behöver för att må bra. I Göteborg byggs nu neonatalvården om och ut. Det kommer att bli möjligt med samvård föräldrar-barn, men inte för alla tyvärr.

Informerat val inom mödra- och förlossningsvård
Den 10 september höll barnmorskan Eva-Maria Wassberg ett föredrag i ämnet. Här kan du läsa föredraget!

Heather kämpar för att få föda hemma.
Heather i Sävsjö vill kunna föda i hemmet, men landstinget i Jönköpings län bekostar inte en barnmorska som kommer hem till henne. Läs om och lyssna på inslaget från P4 Jönköping här! 2014-06-13

Gravida skickas runt i Sverige.
Läs ledaren Aftonbladet här. 2014-06-24

Oacceptabelt att skicka runt gravida.
En genusfråga anser Sineva Ribeiro Vårdförbundet och Eva Nordlund barnmorskeförbundet. Läs mer i SvD OPINION 2014-06-04

Så vill barnmorskor ha förlossningsvård. 
Barnmorskeförbundet har i tio punkter slagit fast vad som enligt organisationen är god vård i samband med barnafödande.
Läs artikeln från Dagens medicin här! 2014-05-05