↑ Tillbaka till Födsloplats

Föda hemma

Ca en promille av alla barn som föds i Sverige, föds planerat i sitt hem. 

Lika många föds hemma av misstag. En sådan upplevelse kan vara både skrämmande och omtumlande. Men för dem som planerar att föda hemma och gör det tillsammans med barnmorska och i samråd med läkare, har vi mycket goda resultat i Sverige. I Nederländerna, som alltid brukar tas som exempel i dessa diskussioner, föds ännu ca en tredjedel av alla barn i hemmet. Norge och Danmark ligger på ett par procent, Storbritannien lite mer. Här i landet har vi tappat traditionen att föda våra barn i samma miljö och energi som barnet blev till i.

 

Graviditet och födande är en i grunden frisk och naturlig process och bör behandlas som det tills motsatsen är bevisad. Vi förutsätter inte att du är eller blir sjuk. Naturligtvis kan komplikationer och sjukdom uppstå i samband med graviditet och födande, precis som att andra naturliga processer i kroppen kan krångla; matsmältning, sömn, menstruation mm.

 

För många kvinnor är graviditet mycket mer än en fysiologisk process i kroppen. Det är en existentiell händelse som kan väcka tankar om livet och döden, föräldraskap och ansvar, hur ens egen barndom varit, samt drömmar och förväntningar på hur detta lilla barns liv ska formas.

 

Under 2009 startades kooperativet Födelsehusets Barnmorskor med syfte att arbeta utifrån föreningen Födelsehusets ideologiska grund. Fokus för barnmorskorna är att noggrannt lyssna till hur kvinnan och hennes partner känner sig inför att föda hemma och undersöka att det inte föreligger några medicinska riskfaktorer.

 

Under första verksamhetsåret bistods 6 kvinnor av gruppen med lycklig utgång i alla fall. 2010 var det 11 kvinnor som fick stöd och hjälp av dessa barnmorskor. De fördelade sig så här:

3 förstföderskor, 5 tvåföderskor, 2 treföderskor och 1 åttföderska. Tre föddes i vatten, tre behövde sys, inga blödningar över 1 liter (normalgräns), moderkakan följt inom 40 min , tre hade mindre bristningar som syddes och alla barn full Apgar score inom 5 min.

 

Statistiskt säger inte detta ett dugg. För att med säkerhet kunna säga något om säkerhet vid svenska hemförlossningar, med den väldigt låga frekvens här i landet, skulle vi behöva räkna i 400 år (ja, du läste rätt: fyrahundra)! För att snabbare få ihop resultat, har forskaren och hembarnmorskan Helena Lindgren, startat forskningsbasen ”Nordic Homebirth”. Har du fött hemma men inte fyllt i där, gör det nu!

 

Orättvist nog spelar det roll var i landet du bor, om du skall betala din förlossning två gånger eller inte. Föder du hemma i Stockholm, betalar du först via skattsedeln men that’s it. Samma i Umeå. I övriga Sverige blir det till att betala utförarna, dvs hembarnmorskorna därutöver. Hur man kan gå tillväga för att ansöka om hemförlossningsbidrag kan du läsa i de utmärkta bruksanvisningarna från Hanna de Maré.

 

Gravida kan tryggt välja att föda hemma. Ta del av Cochraneundersökningen gjord av danska teamet Ole Olsen och Jette Aaroe Clausen som släpptes den 12 september 2012.

 

Slutligen: vill du arbeta aktivt för att hemförlossningar skall bli landstingsfinansierade även inom VGR, så var med i vår hemförlossningskampanj !

Hälso- och sjukvårdsnämndens 10 krav för att få hemförlossning betalat av skattemedel

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting tog ett beslut den 26 juni 2002. Beslutet innebär att de Stockholmsföräldrar som uppfyller nämndens tio kriterier ska ha rätt till ersättning för barnmorskekostnader vid hemförlossning.

De tio kriterierna är följande:

 1. Att kvinnan är omföderska
 2. Att tidigare förlossning varit vaginal och okomplicerad
 3. Att kvinnan har haft normal fynd vid mödravårdskontroller enl basprogramet
 4. Att kvinnan diskuterat risksituationen med obstetriker vid närmaste förlossningsklinik (dit kvinnan kommer att överföras vid eventuell komplikation) i samband med slutkontroll vid 35+ veckor och att ”Bekräftelse på given information” är underskriven av kvinnan och obstetriken
 5. Att graviditeten är enkelbörd i huvudbjudning, fullgången (37+0 – 41+6) och med spontan värkstart
 6. Att inga medicinska riskfaktorer som bedöms kunna påverka förlossningens förlopp föreligger vid dess början
 7. Att två barnmorskor medverkar vid förlossningen och att deras närvaro säkert kan garanteras oavsett tidpunkt för förlossning
 8. Att det föreligger en samverkan mellan förlossningsteamet och närliggande förlossningsklinik genom att:
   hembarnmorskan lämnar skriftlig information till förlossningskliniken om den planerade hemförlossningen före obstetrikerkontrollen v. 35+
   obstetrikerkontroll genomföres enligt punkt 4
   telefonkontakt tages med förlossningsavdelningen (koordinator) vid värkstart och vid genomförd förlossning
 9. Att transport till närmaste förlossningsklinik kan ske mycket snabbt
 10. Att en barnläkarkontroll genomföres senast 25-72 timmar efter förlossningen
Vanliga frågor om hemfödsel

Hemfödsel – FAQ

Kan alla kvinnor föda hemma?

Generellt är svaret ja, vid normala förlossningar. Naturligtvis finns det dock undantag, tex riskgraviditeter och sjukdomstillstånd under graviditet, där sjukhusförlossning är att föredra. Eftersom hemförlossning inte är vanligt i Sverige i dag möts dock många hemfödande föräldrar med skepsis. Mytbildningen kring hemförlossningar är stor och av okunniga utmålas som riskabelt och oansvarigt.

Av detta är det lätt att få intrycket att hemförlossningar endast är till för en liten begränsad minoritet. Detta är synd, för många kvinnor skulle, om de kunde och kände till fördelarna med hemfödsel, välja detta alternativ, i stället för sjukhusförlossning. Att föda hemma kan innebära väldigt mycket förberedelse, såväl fysisk som psykisk för många. För andra är det en självklarhet och de skulle aldrig kunna tänka sig ett annat alternativ. Det viktigaste är att det är de blivande föräldrarnas eget beslut.

Vad gör man om ”något händer” vid en hemförlossning?

Detta är den vanligaste frågan man får om hemförlossning. Först och främst måste man tillsammans ta reda på VAD det är som kan hända. Det finns många myter om förlossningar och deras ”farlighet”. Kanske för att man inte har någon kontakt med födelse och död i vår kultur, bägge händelserna sker fortfarande i stor utsträckning bakom institutionernas portar.

Men kort kan man säga att det är ytterst få komplikationer som man inte kan klara av om man har mindre än 30 minuters väg till sjukhus. Finns det en hembarnmorska med vid förlossningen, är hon för det mesta rustad att ta hand om situationer som kan uppstå. Det är viktigt att komma ihåg att hemförlossning i sig inte är en riskfaktor när det gällerbarnets och moderns hälsa. Tvärtom kan den trygga miljön i hemmet bidra till en enklare, mindre komplicerad förlossning.

Hur säkert är det att föda hemma?

En stor vetenskaplig studie som sammanfört resultat från olika delar av västvärlden visar att det för förstföderskor är lika säkert att föda hemma som på sjukhus och för omföderskor något säkrare hemma. Då har man tittat på barnadödligheten, barnets tilstånd när det fötts fram, bristningar hos mamman och förekomsten av medicinska ingrepp. Denna studie ligger till grund för WHO:s rekommendationer vid normalförlossning. Den svenska socialstyrelsen är dock betydligt mer kritisk.

Hur hittar jag en hembarnmorska?

Föreningen Föda Hemma* förmedlar kontakter både med hemförlossningsbarnmorskor och med andra som fött hemma. Över hela landet finns kontaktpersoner som man kan vända sig till. Man ordnar också träffar för intresserade, dit kan man gå och träffa barnmorskor som arbetar med hemförlossningar.

Vad kostar det att föda hemma?

Från januari 2002 är det möjligt i Stockholms läns landsting att söka och, om man uppfyller vissa villkor, få beviljad en ”hemförlossningspeng” som ersätter barnmorskans arbete vid en hemförlossning. Denna summa är idag 15.000 kr. (En normalförlossning på sjukhus kostar ca 10.000 och ett kejsarsnitt 30.000).

sammanställt av Katerina Janouch

*Föreningen Föda Hemma upphörde i december 2014. Nu finns kontaktförmedlingen hos Föreningen Födelsehuset.

Tips inför hemfödsel

 

Av Anna Lunki och Agneta Westergren,

Har du för avsikt att föda ditt barn i hemmet? Det kan vara bra med en tipslista, en lista på praktiska detaljer att ha förberett innan det är dags. Låt dig inspireras och fundera igenom vad just DU vill ha förberett eller ha hemma när det är dags!

Vår lista nedan är inte komplett, och det finns en hel del som man kan avvara. Se det som förslag!

Tips

 • Kontakta en eller flera assisterande barnmorskor i god tid – om du vill ha barnmorska med, vill säga.
 • Undersök om ditt landsting betalar kostnaderna för en hemfödsel. Lägg annars en guldtia i en spargris varje vecka tills det är dags att betala …
 • Kontakta barnvakt och backup till barnvakten, om du inte vill ha syskonen med under födseln.
 • Ladda på med positiv energi. Omge dig av sånt som du mår bra av.
 • Dra ut sladdar till telefoner så du slipper bli störd i onödan.
 • Ett duschdraperi eller plastad frotté (som är lätt att slänga) att ha i sängen.
 • Förlossningsbindor (Apoteket) och eventuellt avklippta nylonstrumbyxor som trosor.
 • Musik.
 • Massageälg eller liknande.
 • Våg (kan vara mycket svårt att få låna på Mödravårdscentralen).
 • Måttband.
 • Babyblöjor.
 • Gamla handdukar.
 • Förbered med den dryck du vill ha hemma; té, nyponsoppa, juice …

Fråga också dig själv:
Vad behöver jag för att göra den här upplevelsen så fantastisk som möjligt?

Vad är jag rädd för? Vad behöver jag för att eliminiera/hantera mina rädslor?