↑ Tillbaka till Info bank

Näringsintag under förlossningen

Kolhydratladdning, vätskerestriktioner och fritt intag av mat och dryck under pågående födsel?

Idag ser rekommendationerna ganska olika ut från sjukhus till sjukhus vilket beror på att det inte finns någon större mängd studier att bygga klara rekommendationer på. Mer forskning pågår och detta är ett relativt outforskat område än så länge, kanske delvis på grund av att det är en lite svår grupp att undersöka.

Dietisterna Karin Andersson och Cecilia Björertz har undersökt saken och hittat två studier som du kan läsa här nedan.

Föda med föda?

Restricting oral fluid and food intake during labour

Vill du läsa mer om Karin och Cecilia? www.foodinmind.se