↑ Tillbaka till Kurser

Workshop – Vem bestämmer förlossnings-ställning?

Li Thies-Lagergren, barnmorska, Mmid, PhD kom till Födelsehuset den 18 mars för att hålla
en workshop om upprätta förlossningsställningar i utdrivningsskedet med fokus på förlossningspall.

Li har jobbat med barnafödande både på sjukhus och med planerade hemförlossningar i 17 år och har nyligen disputerat på Karolinska institutet inom reproduktiv hälsa på Institutionen för kvinnors och
barns hälsa. Hennes avhandling ”The Swedish Birth Seat Trial” belyser olika aspekter av att föda på pall.

I denna workshop riktade sig Li till barnmorskor (inom såväl förlossnings- som mödravård) och läkare. Intresserade doulor är självklart också välkomna. Ta gärna med en pall från din förlossningsavdelning!

14-old birth stool

Workshopen berörde bl.a:
¤ Är det sant att det blir fler bristningar vid pallförlossning?
¤ Är det större risk för blödningar?
¤ När är dags för kvinnan att sitta på pallen?
¤ Pall under öppningsskedet?
¤ Kontraindikationer
¤ Tips och tricks
¤ Praktiska övningar
¤ Filmsnuttar