Välkommen till Födelsehuset

Vi är en ideell förening bestående av föräldrar, barnmorskor och doulor. Vår vision är en helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och spädbarnstid, en vård som utgår ifrån föräldrarnas önskemål och behov.

Vi verkar för:
-mer kontinuitet
-större valfrihet
-en mänskligare atmosfär inom förlossningsvården

Detta gör vi genom kunskapslyft i form av workshops, seminarier och föredrag samt genom brukarrådsmöten med ansvariga för vårdens utformning.

I Göteborg finns vår föreningslokal på Haga Kyrkogata 26. Kom och besök oss!

Välkommen att engagera dig med oss!

Bli medlem så här:

200 kr på vårt pg-konto 307381-4

Märk inbetalningen som exemplet:  AJonsson7601074884 

Mejla samtidigt: info@fodelsehuset.se  ditt/era namn, adress, mejladress, personnr* och telnr. 

Personer över 18 år i samma hushåll kan bli medlemmar för 50 kr per person.

* Varför personnummer?
När vi söker statliga bidrag efterfrågas medlemsantal och medlemmarnas personnummer för att undvika bidragsfusk.

 

 

 12291046_10153491515073876_7396979014635871076_o