Välkommen

Välkomna till Födelsehuset!

Vi är en ideell förening bestående av föräldrar, barnmorskor och doulor. Vår vision är en helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och spädbarnstid, en vård som utgår ifrån föräldrarnas önskemål och behov.

Vi verkar för:
-mer kontinuitet
-större valfrihet
-en mänskligare atmosfär inom förlossningsvården

Detta gör vi genom kunskapslyft i form av workshops, seminarier och föredrag samt genom brukarrådsmöten med ansvariga för vårdens utformning.

Födelsehuset i Göteborg har fått en ny föreningslokal på Haga Kyrkogata 26. Kom och besök oss!

Välkommen att engagera dig med oss!

Bli medlem så här:

Sätt in 200 kr på vårt pg-konto 307381-4. Märk inbetalningen med första bokstaven i ditt förnamn, hela efternamnet samt personnummer (exvis AJonsson7601074884)  Maila samtidigt till admin@fodelsehuset.se med uppgift om ditt/ era namn, postadress, mailadress, person nr och tel.nr. Andra personer över 18 år i samma hushåll kan bli medlemmar för 50 kr per person.

 

 12291046_10153491515073876_7396979014635871076_o