Välkommen till Födelsehuset

Vi är en ideell förening bestående av föräldrar, barnmorskor och doulor. Vår vision är en helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och spädbarnstid, en vård som utgår ifrån föräldrarnas önskemål och behov.

Vi verkar för:
-mer kontinuitet
-större valfrihet
-en mänskligare atmosfär inom förlossningsvården

Detta gör vi genom kunskapslyft i form av workshops, seminarier och föredrag samt genom brukarrådsmöten med ansvariga för vårdens utformning.

Läs vår rapport till FN om diskriminering av kvinnor i den Svenska förlossningsvården här. Ni hittar även vårt pressutskick om varför FN bör ta tag i detta här.

I Göteborg finns vår föreningslokal på Haga Kyrkogata 26. Kom och besök oss!

Välkommen att engagera dig med oss!

Bli medlem så här:

200 kr på vårt pg-konto 307381-4

Märk inbetalningen som exemplet:  AJonsson7601074884 

Mejla samtidigt: admin@fodelsehuset.se  ditt/era namn, adress, mejladress, personnr* och telnr. 

Personer över 18 år i samma hushåll kan bli medlemmar för 50 kr per person.

* Varför personnummer?
När vi söker statliga bidrag efterfrågas medlemsantal och medlemmarnas personnummer för att undvika bidragsfusk.

FÖDELSEHUSETS KVÄLLSFÖREDRAG VT 2016

 

24/2 Anknytning – ett sätt att förstå trygghetens betydelse för lek och lärande hos små barn

För små barn är trygga relationer en förutsättning för lärande. Barn som utvecklat en trygg anknytning till minst en vuxen litar på att de blir tröstade när behov uppstår och de kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. Föreläsningen ger en grund i anknytningsteori och kopplar anknytningsteorin till små barns behov i förskolan.  Malin Broberg är leg. psykolog och professor vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och en av författarna till boken ” Anknytning i förskolan – vikten av trygghet för lek och lärande “.

14/3 Zero Separation – de första tusen timmarna i barnets upplevelsevärld

När ett barn föds ska det för första gången använda sina sinnen utanför den trygga miljön i livmodern. De första intrycken kan vara skrämmande, högljudda, ljusa, kalla och främmande men också trygga och anpassade till barnets upplevelsevärld. Barnets förväntade plats är alltid hud mot hud på sin förälders bröst och allt annat upplevs som en separation för barnet, med höga stressnivåer som följd. Oftast är vi bra på att tillämpa hud mod hud den första stunden efter födseln, men hur ser det ut sedan? Föredraget ger kunskap och förståelse till föräldrar om det nyfödda barnets behov och förväntningar av närhet, vilket ger god förberedelse till att ställa in sig mentalt på den första intensiva tiden. Kom och hör Jill Bergman, Doula, Kangaroula och lärare från Nino Birth i Sydafrika.

16/3 Den goda födseln – hur ökar du dina möjligheter till en stärkande förlossningsupplevelse?
Under ett par år samlade barnmorskan Eva-Maria Wassberg och journalisten och mamman Sarah Roued Thomsen på stärkande förlossningsberättelser. Över hundra kom in från Danmark, Sverige, Norge och Island. Dessa har nu samlats i en bok till inspiration för väntande föräldrar men också för personer som bistår födande kvinnor. Att få en positiv förlossningsupplevelse kan vara möjligt. Texterna är inspirerande och var och en kan ta till sig utifrån vad som passar ens egen personlighet. Eva-Maria kommer att läsa ur boken (på svenska) och vi diskuterar vilka hinder och möjligheter som finns för att en födsel ska få bästa förutsättningar att bli så optimal som just den kvinnan önskar sig.

 

30/3 Den cykliska kvinnokroppen

Kvällens föredrag handlar om hur vi kan återfå den naturliga kontakten med kroppens cykliska förlopp, en självkännedom som ger alla kvinnor – från menstruationsdebut till klimakteriet – möjlighet att förstå kroppens cykliska förändringar bättre. ”Medveten fruktsamhet” är värdefull kunskap, som gör att du bättre förstår känslomässiga och kroppsliga förändringar och upplevelser under menscykeln, oavsett om du har en regelbunden eller oregelbunden mens. Genom att lära dig att förstå och tolka menscykeln får du ökad kunskap om din kropp, hälsa och fruktsamhet. Och på köpet även större självtillit när det kommer till viktiga livsval. Kvällens föredragshållare är Malin Söderberg, leg. barnmorska och forskare med särskilt intresse för fruktsamhet, hälsa och miljö.

 

20/4 Bäckensmärta – bakomliggande orsaker, behandling och prognos

Tre av tio gravida kvinnor drabbas av bäckensmärta under graviditeten. Det sociala livet begränsas, och oförmågan att kunna leva upp till egna och andras förväntningar – inte minst partnerns – orsakar isolering, besvikelse, sorg och frustration. Föredraget vänder sig till Dig som arbetar med kvinnor som har bäckensmärta, och Dig som själv drabbats. Föredragshållare är Helen Elden, universitetslektor, medicine doktor och barnmorska vid Sahlgrenska akademin, vars forskningsområde är bäckensmärta.

 

3/5 Rädd att föda

Välkomna till en kväll där vi talar om förlossningsrädsla. Du får möjlighet att ta del av forskning kring förlossningsrädsla, vad det kan bero på och vad man kan göra. Christina kommer också att tala om att föda vaginalt efter att tidigare genomgått kejsarsnitt, ett område som hon forskat kring de sista åren. Det finns möjlighet att ställa frågor och diskutera

– Vi hoppas på intressanta samtal kring dessa ämnen. Christina Nilsson är barnmorska samt lärare och forskare på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Hon har lång erfarenhet av förlossningsvård. Under 10 år arbetade hon på Auroramottagningen i Göteborg och mötte förlossningsrädda kvinnor. Därifrån föddes en önskan om en djupare förståelse av kvinnors rädsla, speciellt utifrån deras tidigare upplevelser av förlossning, vilket resulterade i en avhandling som publicerades 2012.

Tid: 18.00 drop in mingel, kl  18.30 börjar föredraget   Plats: Födelsehuset, Haga Kyrkogata 26   Pris: 50 kr medlemmar, 100 kr övriga

 

 12291046_10153491515073876_7396979014635871076_o

 

 

 

Leave a Reply