Välkommen

Födelsehuset i Göteborg har fått en ny föreningslokal på Haga Kyrkogata 26. Kom och besök oss!

Vi är en förening som vill påverka för en bättre mödra- och förlossningsvård. Här bjuder vi på mångsidig information om alternativ och om våra kurser, evenemang och projekt. Stöd oss gärna, bli medlem!

Vårens program i Göteborg ligger klart och du kan få en överblick här.

Program i Stockholm kan du ta del av här.
Program i Halmstad kan du ta del av här.

Den 19 april hade vi årsmöte i vår nya föreningslokal på Haga Kyrkogata 26 i Göteborg. Ett temaföredrag hölls:  Differentierad förlossningsvård – kan det vara en framtida möjlighet? Eva Herlenius, Verksamhetsledare på normalförlossningsavdelningarna Östra och Mölndal i Göteborg berättade om planer och bjöd in till diskussion med våra medlemmar. Här kan du ta del av Födelsehusets verksamhetsberättelse 2014.

Workshop-turné om vattenfödslar med Dianne Garland från England har genomförts. Aktuellt just nu efter uttalandet från SBU i ämnet i mars i år.  Ett sextiotal barnmorskor har deltagit i utbildningen som givits i Stockholm, Lund och Göteborg. Kvällsföredrag i ämnet genomfördes i Göteborg och Stockholm. Utvärderingarna har varit mycket positiva och vi tror att vi på detta vis bidragit till barnmorskors kunskap att kunna bistå vid vattenfödslar på ett säkert sätt. 

Förutom många intressanta kvällsföredrag, har vårens större event att bestått av heldagsföredrag med Nils Bergman och Malin Almgren i Göteborg den 19 mars. Ämnet var anknytning och epigenetik.

I december 2014 gick den gamla ärevördiga föreningen “Föda Hemma” ihop med Födelsehuset. Vi är glada och välkomnar alla nya medlemmar och ser fram emot fler aktiva lokalföreningar i landet. Vill du vara aktiv – hör av dig till info@fodelsehuset.se. Material från Föda Hemma-föreningens hemsida kommer att länkas samman på Födelsehusets hemsida under våren!

Födelsehuset logga