Välkommen

Vi är en förening som vill påverka för en bättre mödra- och förlossningsvård. Här bjuder vi på mångsidig information om alternativ och om våra kurser, evenemang och projekt. Stöd oss gärna, bli medlem!

På DN Debatt, läs artikeln här, skriver Svenska Barnmorskeförbundet den 4 maj 2014 om kritiken mot BB Sofia och bemöter den med precis samma argument som Födelsehuset driver:

Vi anser att:

1. En förlossningsvård baserad på olika alternativa vårdformer anpassade efter kvinnor och barns verkliga behov är billigare och skulle därmed skapa mer resurser till de sjukaste kvinnorna.

2. En mer kostnadseffektiv vård kan göra det möjligt att ha mer personal. Därmed skulle alla kvinnor som behöver och önskar kunna ha en barnmorska närvarande under födsloarbetet.

3. Vården i samband med det normala födandet ska organiseras så att den kan utföras med minsta möjliga medicinska interventioner och därmed minskar kostnaderna och patientsäkerheten höjs.

4. Kvinnor ska ges möjlighet att välja i vilken omgivning hon ska föda sitt barn.

5. Alla kvinnor har rätt till en god och säker vård på lika villkor i hela landet.

 

Födelsehuset driver  under 2013 och början av 2014 ett projekt som heter ”Mänskliga rättigheter i mödra- och förlossningsvård” Projektet syftar till att lyfta fram rättighetsfrågor i samband med mödra- och förlossningsvård, och att informera om dessa. Läs gärna mer på projektets hemsida: www.rättattföda.se

Läs sammanställningen av projektet! “Vem äger kvinnans kropp under graviditet och barnafödande?” 

Den 10 september höll Födelsehuset Göteborg ett föredrag om Informerat val kring vanliga rutiner inom förlossningsvården,
Här kan du läsa föredraget!

Födelsehuset logga